Lovska družina Bistrica ob Sotli je ustanovljena 02.12.1945.l. na osnovi Odločbe OLO (okrajnega Ljudskega Odbora) Krško, št.16987/5.

Od ustanovitve pa do sedaj se meje lovišča niso bistveno spreminjale in je dejansko lovišče LD Bistrica ob Sotli eno najstarejših nespremenjenih lovišč v širši regiji!

Najstarejši dokument v arhivu LD je spodaj predstavljena Odločba OLO Krško, z dne 04.novembra 1954.l.:

img051
Starešine LD:

-Kralj Stanko,……do leta 1983.

-Geršak Ivan, marec 1983.-marec 1987.

-Špoljar Krešimir, marec 1987.-marec1991.

-Požek Ciril, marec 1991.-marec 1993.

-Jerič Jožef, marec 1993.-marec 1998.

-Dobrina Mihael, marec 1998.-marec 2004.

-Pregrad Jože, marec 2004.-

Gospodarji (po vrsti) so bili:

Žučko Karel, Štadler Marko, Rogina Silvester, Požek Ciril, Stadler Marko, Slatner Jože, Požek Ciril-

Tajniki (po vrsti) so bili:

Špoljar Krešimir, Jazbec Marko, Štadler Marko, Slatner Jože, Jerič Jožef, Pregrad Jože, Čižmek Karel, Jerič Jožef, Černelč Boris, Jerič Jožef, Babič Matej – 

Mandat je do leta 2002 bil dveletni, kasneje pa štiriletni.

Razvitje lovskega praporja 1984

Razvitje lovskega praporja 1984