Lovska družina Bistrica obSotli

Hrastje pri Bistrici 32

2356 Bistrica ob Sotli

št. Trr.: SI56 0483 5000 2972 234   

Banka: Nova KBM

Davčna št.: 31713700

Skupna površina lovišča 3102 ha od tega lovna površina 2935 ha

Starešina: Čižmek Karli

Tajnik: Babič Matej

Gospodar: Gmajnič Denis

Blagajnik: Babič Primož

Območje Obsoteljske kotline, obdane s hribovjem tu in onstran Sotle, prekrito z gostimi listnami in mešanimi gozdovi zajema lovno območje, s katerim upravlja in gospodari lovska družina Bistrica ob Sotli. Začetki organiziranega lova sodijo že v prvo leto po vojni, saj je bila družina ustanovljena 2. decembra leta 1945. Jedro družine so takrat tvorili starejši, predvojni lovci, ki se jim je pridružila še šesterica mlajših, tako ,da je družina ob ustanovitvi že štela 17 članov. Družina je takrat razpolagala z nekoliko večjim loviščem, kot ga ima danes, saj so določene predele odstopili sosednjima družinama na Bizeljskem in Podsredi. Pretežni del lovišča tvorijo gozdovi, ostalo pa so njive, travniki, košenice in vinogradi.

Takoj po vojni je bila srnjad v lovišču zelo redka, ki pa se je začela dokaj hitro množiti, in danes predstavlja glavno lovno vrsto. Tudi pri mali divjadi je bilo v tistem času podobno stanje. Predvsem s skrbnim gospodarjenjem se je številčnost male divjadi kmalu povečala, in je višek dosegla v šestdesetih letih. Intenzivno kmetijstvo je tudi kmalu začelo terjati svoj davek in je danes zopet pri njej zopet podobna situacija kot po vojni.

Od velike divjadi, s katero danes lovska družina upravlja je poleg srnjadi, ki je najštevilčnejša še gams, ki naseljuje predvsem področje Kunšperka in divji prašič, ki je že tudi bolj kot ne stalna divjad.

Leta 1964 so v Revirju postavili svoj lovski dom, ki pa so ga kasneje prodali. Pred leti pa so v Hrastju začeli graditi novi lovski dom, ki ga še urejajo. Lovska družina je v letu 1984 razvila tudi svoj prapor.